Dokuwiki Syntax

Basis tekstopmaak

DokuWiki ondersteunt vetgedrukt, cursief, onderstreept en monospaced teksten. Uiteraard kunt u al deze mogelijkheden ”combineren”.

DokuWiki ondersteunt **vetgedrukt**, //cursief//, __onderstreept__ en ''monospaced'' teksten. 
Uiteraard kunt u al deze mogelijkheden **__//”combineren”//__**.

U kunt ook subscript en superscript gebruiken.

U kunt ook <sub>subscript</sub> en <sup>superscript</sup> gebruiken.

U kunt ook iets als verwijderd aangeven.

U kunt ook iets als <del>verwijderd</del> aangeven.

Paragrafen worden gemaakt door witregels (de return toets gebruiken). Als u een nieuwe regel wilt beginnen maar geen nieuwe paragraaf, dan gebruikt u twee backslashes aan het eind van de regel.

Dit is een stukje tekst met wat afbrekingen.
Let er op dat de backslashes alleen aan het eind van een zin herkend worden of als zij gevolgd worden
door een spatie. \\Dit gebeurt er zonder spatie.

Dit is een stukje tekst met wat afbrekingen.\\
Let er op dat de backslashes alleen\\ aan het eind van een zin herkend 
worden of als zij gevolgd worden door een spatie. \\Dit gebeurt er zonder spatie.

Gebruik geforceerde nieuwe regels alleen bij uitzondering.

Links

DokuWiki ondersteunt meerdere manieren om een link te maken.

Externe

Externe links worden ‘automagisch’ herkend: http://www.google.com of simpelweg www.google.com

U kunt een link ook een naam geven: Deze link wijst naar Google. E-mailadressen zoals deze: andi@splitbrain.org worden ook herkend.

Externe links worden ‘automagisch’ herkend: http://www.google.com of simpelweg www.google.com 
U kunt een link ook een naam geven: [[http://www.google.com|Deze link wijst naar Google]]. 
E-mailadressen zoals deze: <andi@splitbrain.org> worden ook herkend.

Interne

Interne links worden gemaakt door rechthoekige haken ( Startpagina ) te gebruiken. U kunt alleen de paginanaam gebruiken of een titel toevoegen Wat u maar wilt. Wiki-paginanamen worden automatisch geconverteerd naar onderkast (kleine letters); bijzondere tekens zijn niet toegestaan. Links naar niet bestaande pagina's of 'dode' links worden rood en onderstreept weergegeven. Actieve links zijn groen: Wiki toepassingen.

Interne links worden gemaakt door rechthoekige haken ( [[:nl:start]] ) te gebruiken. 
U kunt alleen de paginanaam gebruiken of een titel toevoegen [[:nl:start|Wat u maar wilt]]. 
Wiki-paginanamen worden automatisch geconverteerd naar onderkast (kleine letters); 
bijzondere tekens zijn niet toegestaan. Links naar niet bestaande pagina's of 'dode' 
links worden standaard [[rood en onderstreept]] weergegeven. Actieve links zijn standaard groen gekleurd: 
[[:nl:composite:scope_04:wiki]].

Namespaces
Namespaces zijn de verschillende delen waaruit een Wiki-site kan bestaan. B.v. Boek 1, Boek 2, Boek 3 enz. U kunt linken naar namespaces door een dubbele punt in de naam van de pagina toe te voegen.

U kunt ook naar een specifiek deel binnen een namespace linken door een pipe-symbool ( | ) toe te voegen. Deze linkt naar deze pagina

U kunt ook naar een specifiek deel binnen een namespace linken door een pipe-symbool ( | ) 
toe te voegen. Deze linkt naar [[:nl:content:kb:scope_04:dokuwiki_syntax|deze pagina]]

U kunt ook naar een bepaalde paragraaf op een bepaalde pagina linken door een hash-symbool toe te voegen. Deze linkt naar de paragraaf 'links' op deze pagina: Links U kunt eenvoudig zien waar u naartoe zou willen linken door (een deel van) de code uit de adresregel van uw browser te kopiëren.

U kunt ook naar een bepaalde paragraaf op een bepaalde pagina linken door een hash-symbool 
toe te voegen. Deze linkt naar de paragraaf 'links' op deze pagina: 
[[:nl:content:kb:scope_04:dokuwiki_syntax#interne|Links]] U kunt eenvoudig zien waar u naartoe 
zou willen linken door (een deel van) de code uit de adresregel van uw browser te kopiëren. 

Interwiki

DokuWiki ondersteunt Interwiki-links. Dat zijn snelle links naar andere Wiki's. Dit is bijvoorbeeld een link naar Wikipedia's pagina over Wiki's: Wiki.

DokuWiki ondersteunt [[doku>interwiki|Interwiki]]-links. Dat zijn snelle links
naar andere Wiki's. Dit is bijvoorbeeld een link naar Wikipedia's pagina over Wiki's: [[wp>Wiki]].

Windows shares

Windows shares als deze worden ook herkend. Let er op dat deze alleen zin hebben in een homogene gebruikersgroep zoals een bedrijfs Intranet.

N.B.

 • Om veiligheidsredenen functioneert direct browsen op bijvoorbeeld een intranet als standaard uitsluitend in Microsoft Internet Explorer (en alleen in de 'locale zone').
 • Voor Mozilla en Firefox kan het geactiveerd worden door de configuratieoptie security.checkloaduri in te stellen, maar dit wordt niet aangeraden.
 • Kijk op 151 voor meer informatie.

U kunt ook een afbeelding gebruiken om naar een interne of externe pagina te linken door de syntax voor links en afbeeldingen (zie hieronder) te combineren.

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Let op: de enige afbeeldingsnaam die in een link wordt geaccepteerd is de naam die DokuWiki aan de afbeelding heeft gegeven nadat deze op de server is geplaatst. De gehele afbeelding en link syntax wordt ondersteund (inclusief vergroten/verkleinen, interne of externe afbeeldingen en URL's naar interwiki links.

Voetnoten

U kunt voetnoten1) maken door de tekst van de voetnoot tussen dubbele haakjes te plaatsen.

In secties verdelen

U kunt uw materiaal tot op vijf verschillende niveaus verdelen om dit te structureren. Zie hiervoor de secties 'Niveau 1 kop' t/m 'Niveau 5 kop' onder deze sectie.

Zodra u meer dan drie koppen gebruikt, wordt automatisch een inhoudsopgave aangemaakt met daarin de kopjes op de niveaus 1 t/m 3. Deze functionaliteit kan per pagina uitgeschakeld worden door het commando ~~NOTOC~~ in het document in te voegen.

Niveau 1 kop

Niveau 2 kop

Niveau 3 kop

Niveau 4 kop

Niveau 5 kop

Code voor de koppen

====== Niveau 1 kop ======
===== Niveau 2 kop =====
==== Niveau 3 kop ====
=== Niveau 4 kop ===
== Niveau 5 kop ==

Plaatsen van lijnen

Door tenminste vier koppeltekens ( - ) achter elkaar te plaatsen ontstaat automatisch een lijn.


Afbeeldingen en andere bestanden

U kunt interne en externe images invoegen door accolades ( {{}} )te gebruiken. Optioneel kunt u ook de afbeelding vergroten of verkleinen.

Werkelijke maat:

{{wiki:dokuwiki-128.png}}

Een bepaalde breedte aangegeven:

{{wiki:dokuwiki-128.png?50}}

Een bepaalde breedte en hoogte aangegeven:

{{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}

Een externe afbeelding waarvan de afmetingen zijn veranderd:

{{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Een bepaalde breedte en hoogte aangegeven:

{{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}

Een externe afbeelding waarvan de afmetingen zijn veranderd:

{{http://de3.php.net/images/php.gif?200x100}}

Door links of rechts spaties toe te voegen kunt u links of rechts uitlijnen of centreren.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

U kunt ook een titel toevoegen die in de meeste browsers getoond wordt.

Dit is de titel

{{ wiki:dokuwiki-128.png |Dit is de titel}}

Als u de naam van een bestand opgeeft (intern of extern), dat geen afbeelding is ((gif, jpeg, png), dan wordt deze als link weergegeven.

Lijsten

Dokuwiki ondersteunt opsommingslijsten en genummerde lijsten. Begin een regel met twee spaties om een lijst te maken. Gebruik een * (asterisk) voor een opsomming of een - (koppelteken) voor een genummerde lijst.

 • Dit is een opsomming
 • Dit is de tweede regel
  • U kunt verschillende niveaus gebruiken
 • Nog een regel
 1. Dit is een opsomming
 2. Dit is de tweede regel
  1. U kunt verschillende niveaus gebruiken
 3. Nog een regel
 * Dit is een opsomming
 * Dit is de tweede regel
  * U kunt verschillende niveaus gebruiken
 * Nog een regel

 - Dit is een opsomming
 - Dit is de tweede regel
  - U kunt verschillende niveaus gebruiken
 - Nog een regel

Smileys

Dokuwiki converteert algemeen gebruikte emoticons naar hun grafische afbeeldingen. Er kunnen smileys in de 'smiley'-directory bijgeplaatst worden die dan met de conf/smileys.conf geconfigureerd kunnen worden.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografie

Dokuwiki converteert lettercodes naar hun overeenkomstige typografische afbeelding. Hier een paar voorbeelden.

→ ← → ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® “He thought 'It's a man's world'…”

-> <- -> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

N.B.: Deze voorziening kan uitgeschakeld worden in config option en pattern file.

Citeren

Soms is het nodig om in een tekst aan te geven of iets een opmerking of een reactie is. U kunt dan de volgende syntax gebruiken:

Ik geloof dat we het moeten doen

> Nee, ik vind van niet

>> Nou, ik zeg van wel

> Echt?

>> Ja!

>>> Laten we het dan maar doen!

Ik geloof dat we het moeten doen

Nee, ik vind van niet
Nou, ik zeg van wel
Echt?
Ja!
Laten we het dan maar doen!

Tabellen

DokuWiki ondersteunt een eenvoudige syntax om tabellen te maken.

Kopje 1 Kopje 2 Kopje 3
Regel 1 kol 1 Regel 1 kol 2 Regel 1 kol 3
Regel 2 kol 1 op twee kolommen (let op de twee pipe-symbolen)
Regel 3 kol 1 Regel 2 kol 2 Regel 2 kol 3

Regels in tabellen moeten beginnen met een | (pipe-symbool) voor gewone regels of een ^ voor een kopje boven de tabel.

^ Kopje 1   ^ Kopje 2    ^ Kopje 3     ^
| Regel 1 kol 1  | Regel 1 kol 2   | Regel 1 kol 3    |
| Regel 2 kol 1  | op twee kolommen (let op de twee pipe-symbolen) ||
| Regel 3 kol 1  | Regel 2 kol 2   | Regel 2 kol 3    |

Sluit een tabel altijd af met een omhaal (return).

Om cellen horizontaal te verbinden maak dan de opvolgende cel helemaal leeg zoals in het voorbeeld hierboven. Let er op dat er wel altijd hetzelfde aantal pipe-symbolen gebruikt wordt!

Verticale kopjes zijn ook mogelijk.

Kopje 1 Kopje 2
Kopje 3 Regel 1 kol 2 Regel 1 kol 3
Kopje 4 Regel 2 kol 2 Regel 2 kol 3
Kopje 5 Regel 3 kol 2 Regel 3 kol 3
|    ^ Kopje 1    ^ Kopje 2     ^
^ Kopje 3  | Regel 1 kol 2   | Regel 1 kol 3    |
^ Kopje 4  | Regel 2 kol 2   | Regel 2 kol 3    |
^ Kopje 5  | Regel 3 kol 2   | Regel 3 kol 3    |

Je kan ook rowspans (verticaal samengevoegde cellen) krijgen door ::: in onderliggende cellen in te voeren.

Kop 1 Kop 2 Kop 3
Rij 1 Col 1 deze cellen zijn verticaal samengevoegd Rij 1 Col 3
Rij 2 Col 1 Rij 2 Col 3
Rij 3 Col 1 Rij 2 Col 3

Naast deze rowspan syntax mogen deze cellen niets anders dan spaties bevatten.

^ Kop 1     ^ Kop 2                  ^ Kop 3       ^
| Rij 1 Col 1  | deze cellen zijn verticaal samengevoegd | Rij 1 Col 3    |
| Rij 2 Col 1  | :::                   | Rij 2 Col 3    |
| Rij 3 Col 1  | :::                   | Rij 2 Col 3    |

De inhoud van een tabel kan gecentreerd, links of rechts uitgelijnd worden. Plaats twee spaties achter de tekst om links uit te lijnen, begin de tekst met twee spaties om rechts uit te lijnen en plaats tenminste twee spaties voor én na een tekst om te centreren.

Tabel met uitlijning
rechts gecentreerd links
links rechts gecentreerd
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

En zo ziet de code er uit:

^      Tabel met uitlijning      ^^^
|     rechts|  gecentreerd  |links     |
|links     |     rechts|  gecentreerd  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Niet verwerkte paragrafen

U kunt paragrafen in uw documenten invoegen die niet door 'wiki' verwerkt worden door deze met tenminste twee spaties te laten beginnnen (zoals in eerdere voorbeelden getoond) of door de codes code of file te gebruiken.

De code is geformatteerd en alle spaties werden bewaard: zoals       <-dit
Deze is ongeveer hetzelfde en kunt u gebruiken door bijvoorbeeld een citaat aan te geven.

Om de parser een groter deel van het document te laten negeren (dus niet te verwerken) sluit dat gedeelte dan in met nowiki-tags of, eenvoudiger, met dubbele procent tekens %%.

Dit is een tekst met een adres: http://www.splitbrain.org en **opmaakregels**, maar er wordt niets mee gedaan.

Kijk in de broncode van deze pagina om te zien hoe deze blokken worden gebruikt.

Broncode verfraaien

DokuWiki kan broncode verfraaien zodat deze beter leesbaar wordt. Het gebruikt daarvoor de GeSHi Generic Syntax Highlighter – zodat elke door GeSHi ondersteunde taal wordt geaccepteerd. De syntax is hetzelfde als in de codeparagraaf in het vorige onderdeel maar deze keer wordt de gebruikte taal aan de tag toegevoegd. Bijvoorbeeld <code java>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Momenteel worden de syntaxen van de volgende programmeertalen herkend: abap actionscript-french, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, bnf, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, cpp-qt, csharp, css, delphi, diff, div, dos, dot, d, eiffel, fortran, freebasic, genero, gml, groovy, haskell, html, idl, ini, inno, io, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, m68k, matlab, mirc, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, per, php-brief, php, plsql, python, qbasic, rails, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml, xpp, z80

Vraag of opmerking

1)
Dit is de tekst van een voetnoot

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.