Gerichte IT-sturing

Strategische inzichten, pragmatische aanpak

Grip op IT

Voor de beslissers in de meeste bedrijven is IT complexe materie. Het kost te veel geld, het duurt te lang en het levert uiteindelijk niet het gewenste resultaat.

IT leveranciers die hun dienstverlening aanbieden zijn vaak niet betrokken bij het bedrijf van een opdrachtgever. Ze commiteren zich noch aan de organisatie, noch aan het op te lossen probleem.

Veel IT projecten falen door miscommunicatie en onbegrip tussen IT vragers en aanbieders. Klantorganisaties willen grip krijgen en houden op IT-kosten, -doorlooptijd en -performance.

Waarom eQTeam inschakelen?

 • Dankzij onze vakkundigheid en commitment brengen wij IT projecten tot een goed einde.
 • Bij ontspoorde IT projecten zijn wij in staat om de probleemstelling, het doel en het pad daar naartoe helder te krijgen om de boel vervolgens weer op de rit te zetten en succesvol af te ronden.
 • Wij kunnen als onafhankelijke beoordelaar optreden tijdens IT offerte-trajecten of bij toetsing van IT offertes.
 • Ook bij behoefte aan een second- of zelfs third opinion kunt u bij ons terecht als u twijfelt aan de kundigheid of inventiviteit van uw IT leverancier.
 • Als ervaren IT problem-solver kunnen wij bemiddelen tussen klant en IT leverancier om projecten tot een goed einde te brengen.
 • Wij kunnen u helpen om na overnames of fusies inzicht te krijgen in het ontstane IT landschap.
 • Ook met verwachtingsmanagement met stakeholders op alle niveaus bij gevoelige IT gerelateerde projecten hebben wij veel ervaring.
 • Wij zijn in staat om een helikopter view af te wisselen met een detail scan. IT systemen werken immers alleen goed indien de details kloppen.

Twijfel niet en neem contact met ons op.

eQTeam - Committed IT Guidance

IT misvattingen

Op het gebied van IT bestaan er nog steeds hardnekkige misvattingen. Vaak komen deze aan het licht als een project of een deel ervan is misgegaan. Enkele zijn:

 • IT wordt vaak afgedaan als iets puur instrumenteels dat volledig in handen kan worden gegeven aan een externe partij waarvan men aanneemt dat deze exact begrijpt wat een klant wil. Dit is nogal onverstandig.
 • Het management vindt het heel normaal dat een accountant de boekhouding controleert, maar vindt controle op de IT niet noodzakelijk. Dit laatste is zeer risicovol.
 • Binnen veel bedrijven wordt het normaal gevonden dat een IT facilitator vaak eerder een 'complicator' is dan een partij die de zaken vereenvoudigt en gewoonweg regelt.
 • Een groot IT project heeft een sponsor op management niveau nodig die zich kan en wil committeren aan het resultaat en betrokken is bij de uitvoering. Bij veel bedrijven wordt dit echter niet op waarde geschat, en trekken sponsors zich vaak terug bij potentiële problemen.

Waarom falen zoveel IT projecten?

Helaas falen veel IT projecten. In 2009 verscheen er in het Financieele Dagblad een interessant artikel over IT projecten bij de overheid getiteld Geschenk uit de hemel of de ultieme nachtmerrie van de hand van hoogleraar informatica prof. dr. Chris Verhoef en Halbe H. Kuipers MIM, director Information Management bij PWC.

Hierin werd een aantal belangrijke oorzaken van het falen van IT-projecten onderkend:
[…] Het gaat zonder uitzondering om veel te groots aangepakte projecten waarbij machtspolitieke ambitie één op één is doorvertaald naar implementatie op de werkvloer. Steeds meer echter is het de duivels toegenomen complexiteit in grote systeemcomplexen binnen organisaties met soms duizenden IT-systemen en veel koppelingen daartussen die ontembaar blijkt. Wie overziet dan nog de werking van het geheel? Is het geheel nog wel te overzien? Als dergelijke grote systeemcomplexen ook nog worden gekoppeld aan andere vergelijkbare systeemcomplexen, dan is er geen fantasie voor nodig te zien dat hier bij storingen ernstige moeilijkheden kunnen ontstaan. […]

IT overheidsprojecten in 2015

Bij onderzoek naar falende IT projecten bij de overheid in 2015 door de commissie Elias is gebleken dat er helaas nog steeds weinig is veranderd. Vastgesteld werd onder andere dat meer dan een derde mislukt op een schaal die tot gevolg heeft dat het resulterende systeem helemaal niet in gebruik wordt genomen.

Als maatregel is het kabinet eind januari 2015 akkoord gegaan met de oprichting van het onafhankelijke Bureau ICT-toetsing of BIT dat op 1 september start met het toetsen van grote IT projecten van de overheid. Begin 2016 moet de organisatie volledig op stoom zijn om het falen van kostenverslindende en grootschalige IT projecten te beperken.

Bron: Tweakers, 29 mei 2015

Zowel overheid als bedrijfsleven

Helaas falen ook veel IT projecten in het bedrijfsleven. In hetzelfde artikel in het Financieele Dagblad uit 2009 stond eveneens:
[…] En dat we [van het falen van IT-projecten] weten van de publieke sector is omdat de ramen en deuren daar altijd openstaan. In de private sector komt er minder IT-falen naar buiten. Ook het bedrijfsleven lijdt aanzienlijke financiële schade als gevolg van falende IT-systemen, zo werd recentelijk nog weer eens bevestigd in onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) onder enkele tientallen grote Europese multinationals. En ook de berichtgeving uit de VS en Japan is eenduidig: er gaat veel mis in de IT. […]

Adviezen voor succesvolle projecten

Hetzelfde artikel sluit af met:
Belangrijkste les [uit het onderzoek naar onsuccesvolle IT-projecten]:
besef dat IT alom is en het bedrijf tot stilstand kan komen door falen. Het is dan niet te veel gevraagd er serieus tijd aan te besteden als bestuurder.

En de schrijvers geven de volgende praktische tips aan bestuurders:

 • Stel boerenverstandvragen in het Nederlands of het Engels maar in ieder geval niet in modieus quasi-jargon daar tussenin. Begrijpen waar het over gaat vergt enige inspanning, maar verdient zich later altijd terug.
 • Verzamel feiten en laat deze feiten spreken.
 • Zoek als bestuurder mensen om u heen met verschillende achtergronden.
 • Zorg dat de bestaande IT-boedel volledig geïnventariseerd en beschreven wordt en vergeet daarbij de koppelingen niet. Werkbare systemen ontwikkelen in een doorlooptijd van niet langer dan anderhalf jaar is veel moeilijker maar uiteindelijk ook leuker dan de start van een megalomaan project.
 • Ontwerp nieuwe producten en (overheids)diensten op basis van vooraf geanalyseerde praktische uitvoerbaarheid. Een relatief kleine moeite met een groot effect.

Het artikel is niet langer on-line beschikbaar.

IT in het Verenigd Koninkrijk

Terwijl in Nederland een eerste stap wordt gezet met de oprichting van het Bureau ICT-toetsing in 2015, is het Verenigd Koninkrijk al veel verder. De Deputy Director UK Government van de Digital Service, Tom Loosemore, ontwikkelde in 2013 de UK Government Digital Strategy en creëerde een uniform beleid voor alle 18 overheidsafdelingen voor het verlenen van digitale diensten1).

In een presentatie hierover schrijft hij: we're buiding GOV.UK the way Google build Google and Amazon build Amazon. En hij voegt daaraan toe dat er digitale services worden gebouwd in plaats van websites. In het Verenigd Koninrijk is men bereid gebleken om het roer radicaal om te gooien.

Neem IT serieus

Met meer dan 20 jaar ervaring in de IT branche weten wij bij eQTeam dat het draait om sponsor commitment, project sturing en bijsturing, verwachtingen managen, iteratief opleveren, stapsgewijze implementatie en om het bouwen van interfaces. Alleen dan kunnen zowel grootschalige als kleinschalige IT projecten succesvol zijn. Cruciaal hierbij is dat oude en nieuwe technologie met elkaar kunnen communiceren, zodat oude systemen één voor één kunnen worden vervangen en uitgefaseerd.

Indien u IT serieus neemt, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.