Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van eQTeam Information Providers BV, http://eqteam.nl (“eqteam site”). Het gebruik van de site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op de eqteam site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op 'AS IS'-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze eqteam site. eQTeam Information Providers BV of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de site.

In geen geval is eQTeam Information Providers BV aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet- levering van diensten, of de informatie die op deze site beschikbaar is.

Gebruik van de links in dit deel van de site kan als gevolg hebben dat u de eqteam site verlaat. De sites die via deze links aan de eqteam site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van eQTeam Information Providers BV. eQTeam Information Providers BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die op deze wijze aan de eqteam site gekoppeld is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie op deze site zijn eigendom van eQTeam Information Providers BV. Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan deze internetsite, of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

eQTeam Information Providers BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de eqteam site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.