Business Objects universe

De Business Objects universe is de semantische laag die de gebruiker afscheidt van de onderliggende database. Hierdoor worden de complexiteiten van de gegevensrelaties vertaald naar objecten die zijn gedefinieerd in gebruikersterminologie.

De universe als beschermlaag

Hieronder ziet u een schermafdruk van een eenvoudige universe die is geopend in de ontwerperstool. De gebruikersobjecten staan in het linkerpanel, de database-tabellen met de relaties daartussen zijn schematisch in het rechterpanel afgebeeld.

De eindgebruiker ziet bij het opstellen van rapportages alleen het linkerpanel en kan slechts de hem of haar ter beschikking gestelde objecten gebruiken in een rapport. De bescherming is gelegen in het feit dat het genereren van database-opvraag-queries ook door de tussenlaag wordt geregeld volgens vastgelegde regels.

De getoonde universe is één van de voorbeeld-universes die wordt meegeleverd. In de praktijk zijn universes vaak veel ingewikkelder, aangezien de databases waarop deze zijn gedefinieerd veel complexer zijn. Veelal wordt om deze reden ervoor gekozen om meerdere universes op dezelfde database te leggen. Elk voor een ander deelgebied.

Een complexe universe

De onderstaande schermafdrukken illustreren hoe een complexe Business Objects universe eruit kan zien. Getoond wordt het datamodel-panel van een universe die uit meerdere contexten (of groepen) bestaat. Contexten worden over het algemeen aangelegd wanneer uit meerdere tabellen bedragen en aantallen moeten worden verkregen. Elke context bevat 1 tabel, ook wel feitentabel genoemd, waaruit deze bedragen en/of aantallen worden geselecteerd.

Het eerste screenshot laat het totaaloverzicht zien. Elk volgend screenshot een aparte context met een rode cirkel rond de centrale feitentabel. Klik op de rechter- en linkerpijl onderaan de afbeelding om vooruit respectievelijk achteruit te bladeren.

Uit privacy‑overwegingen zijn de namen van de tabellen onleesbaar.

Vraag of opmerking

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.