Business Performance Management

Business performance management (BPM) (ook wel Corporate performance management genoemd en ontstaan in 2001) is het geheel van processen, methodologieën, metrieken en systemen nodig voor het meten en optimaliseren van de prestaties van organisaties. Het vormt een raamwerk voor het analyseren, organiseren en automatiseren van bedrijfsmethodologieën, meetwaarden, processen en systemen die verantwoordelijk zijn voor de bedijfsprestaties.

BPM is vergelijkbaar met de implementatie van een Balanced Scorecard (geïntroduceerd door Kaplan en Norton in 1996).

Objectief meetbare resultaten

Business performance management (of eigenlijk Corporate performance management) werd door Gartner in 2001 gedefinieerd als all of the processes, methodologies, metrics and systems needed to measure and manage the performance of an organization.

De beste vertaling van het woord metric in dit verband is metriek1). Een metriek is dan een objectief meetbare grootheid voor het meten van resultaten.

Door BPM toe te passen worden processen overzichtelijker en worden resultaten objectief meetbaar gemaakt. Dit geldt voor processen en indirect voor het personeel. Zodra resultaten meetbaar en inzichtelijk zijn, kan tussentijds bijgestuurd worden.

Het focussen op processen zoals planning en prognotisering draagt bij aan het behalen van de gestelde bedrijfsdoelstellingen. Verder ondersteunt BPM de organisatie om efficiënt gebruik te maken van haar financiële en materiële bronnen en hun human resources.

Business performance management geeft antwoord op vragen als:

  • Welke strategie is toepasbaar binnen een organisatie?
  • Wat zijn succes en faalfactoren?
  • Hoe is het commitment op de werkvloer?

KPI's

Het oorspronkelijk Engelse acroniem KPI staat voor Key Performance Indicators. In het Nederlands wordt de term vaak vertaald met Kritische Succesfactoren of, beter passend bij het acroniem, met Kritische Prestatie Indicatoren.

Het vaststellen van KPI's is een onderdeel van een BPM implementatietraject: wat en hoe moet er gemeten worden. Welke indicatoren zijn er voor welke te meten prestaties.

Door de KPI's in de vorm van meterjes als een dashboard weer te geven is de analogie met een auto-dashboard snel gemaakt. De bestuurder ziet terwijl hij of zij rijdt in één oogopslag de belangrijkste prestaties en toestanden van de auto: de snelheid, het toerental van de motor, de stand van de brandstoftank en de temperatuur van het koelwater.

Een techniek die gebruikt wordt om key performance indicatoren overzichtelijk weer te geven zijn Performance Dashboards.

Vraag of opmerking

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.