Gartner's BI-platform definitie

Als toonaangevend onderzoeksbureau brengt Gartner elk jaar het magische kwadrant voor Business Intelligence Platformen uit. Aan de hand van een door hen gedefinieerde meetlat wordt bepaald in hoeverre Business Intelligence pakketaanbieders voldoen aan ability to execute en completeness of vision.

Gartner definieert een BI platform als een software platform dat gebruikers in staat stelt om applicaties te bouwen die organisaties helpen om de bedrijfsvoering te leren kennen, te begrijpen en te optimaliseren. Er worden 3 functionaliteitscategorieën onderkend: integratie, informatieverschaffing en analyse.

Onder de categorie Integratie vallen de onderdelen BI infrastructuur, Metagegevensbeheer, Ontwikkel-tools en samenwerking.

De categorie Informatieverschaffing bevat de onderdelen Rapportering, Dashboard, Ad hoc query, Microsoft Office integratie, en Zoekopdracht-gebaseerde BI.

Als laatste worden in de categorie Analyse de onderdelen OLAP, Interactieve visualisatie, Voorspellingsmodellen en data mining en Scorecards geschaard.

Definitie op 13 onderdelen en in 3 categorieën

BI platformen stellen gebruikers is staat om applicaties te bouwen die organisaties helpen om hun bedrijfsvoering te leren kennen, te begrijpen en te optimaliseren. Gartner definieert een BI platform als een software platform dat 13 functies levert. Deze functies zijn georganiseerd in 3 functionaliteitscategorieën: integratie, informatieverschaffing en analyse. In 2009 hebben de grote aanbieders zich met name gefocust op het verbeteren van de integratie van BI platform-componenten om hiermee de vele door hen aangekochte tools onderling beter te laten samenwerken. Informatieverschaffing blijft een centraal aandachtspunt van de meeste BI projecten van tegenwoordig, maar we zien een toenemende vraag naar tools die een eenvoudigere en meer intuïtieve analyse mogelijk maken om hiermee nieuwe inzichten te ontdekken. De Gartner definitie van een “BI platform” is grotendeels identiek aan voorgaande jaren, maar dit jaar is een 13e functionaliteit toegevoegd voor “zoekopdracht-gebaseerde BI”.

(Vertaald en geïnterpreteerd uit onderstaande bron.)

Categorie: Integratie

 • BI infrastructuur - Alle tools dienen dezelfde modulen te gebruiken voor beveiliging, metadata, beheer, portal integratie, objectmodel en query engine. Tevens moeten deze dezelfde look-and-feel hebben.
 • Metagegevensbeheer - Niet alleen moeten alle tools gebruik maken van dezelfde metagegevens, maar tevens moet het pakket functionaliteit bieden om op uniforme wijze metagegevensobjecten te zoeken, verzamelen, opslaan, hergebruiken en publiceren. Met metagegevensobjecten worden objecten bedoeld als dimensies, hierarchieën, meetwaarden, prestatie-metrieken en rapportage-layout-objecten.
 • Ontwikkeltools - Het BI platform dient een set van programmatische tools en een visuele ontwikkelomgeving te bieden, gekoppeld met een software-ontwikkelingskit voor het creëren van BI applicaties, voor het integreren hiervan in een bedrijfsproces en/of het embedden hiervan in een andere applicatie. Het BI platform moet tevens ontwikkelaars in staat stellen om BI applicaties te bouwen zonder code te schrijven maar door gebruik te maken van wizard-achtige componenten voor een grafisch assemblageproces. De ontwikkelomgeving dient ook Web services te ondersteunen via welke gebruikelijke taken als agenderen, verspreiden, beheren en controleren, kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zou de BI applicatie gebeurtenissen of taken aan specifieke gebruikers moeten kunnen toekennen en monitoren, gebaseerd op voorgedefinieerde bedrijfsregels. Vaak wordt de functionaliteit geboden door te integreren met een aparte portal of workflow tool.
 • Samenwerking - Deze functionaliteit stelt BI gebruikers in staat om informatie te delen en bespreken alsmede hierarchieën en metrieken te beheren via samenwerkingsprogrammatuur, analytisch metagegevensmanagement en sociale software.

(Vertaald en geïnterpreteerd uit onderstaande bron.)

Categorie: Informatieverschaffing

 • Rapportering - Dit verschaft de mogelijkheid om geformateerde en interactieve (ofwel geparameteriseerde) rapporten te creëren met een in hoge mate schaalbare distributie en met een agenderingsfunctionaliteit. Daarnaast dienen BI-platformen een breed scala aan rapportagevormen te bieden (bijv. financiële en operationele vormen alsmede prestatie dashboards) en moet het mogelijk zijn voor gebruikers om toegang te verkrijgen vanaf mobiele apparaten tot de geleverde content met volledig interactieve functionaliteit.
 • Dashboard - Als subset van Rapportering levert deze functionaliteit de mogelijkheid om formele, web-based rapporten te publiceren met een intuïtieve en interactieve grafische layout, inclusief draaiknoppen, metertjes, schuivers, aanvinkboxjes en verkeerslichten. Deze grafische overzichten geven de status van de prestatie-indicator aan vergeleken met een doel- of richtwaarde. Meer en meer worden dashboards gebruikt om real-time data uit operationele applicaties weer te geven.
 • Ad hoc query - Deze functionaliteit stelt gebruikers in staat om hun eigen spontane gegevensopvragingen te doen om hiermee een rapport te creëren zonder daarvoor de IT afdeling te hoeven raadplegen. Dit betekent voorts dat de tools een robuuste semantische laag moeten bieden zodat gebruikers door beschikbare databronnen kunnen navigeren. Deze tools moeten tevens een analyse-functionaliteit bieden die gebruikers toestaat om BI inhoud te benaderen en analyseren zonder gekoppeld te hoeven zijn aan een server-based BI applicatie. Tot slot dienen deze tools beheers- en auditing-functies voor queries te bieden om ervoor te zorgen dat database-opvragingen een goede doorlooptijd kennen.
 • Microsoft Office integratie - In bepaalde gevallen worden BI platformen gebruikt als tussenlaag om BI taken te beheren, te beveiligen en uit te voeren, maar wordt Microsoft Office (en specifiek Excel) gebruikt als BI client applicatie. In deze gevallen is het van groot belang dat de BI aanbieder integratiemogelijkheden met Microsoft Office biedt, inclusief ondersteuning voor documentformaten, fomules, het verversen van gegevens, en draaitabellen. Geavanceerde integratie heeft met name betrekking op het “locken” van cellen en op terugschrijf functionaliteit naar de database.
 • Zoekopdracht-gebaseerde BI - Maakt gebruik van een zoekindex om zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevensbronnen te benaderen en vertaalt de verkregen gegevens naar een classificeringsstructuur van dimensies en meetwaarden (vaak gebruik makend van de semantische BI laag) die gebruikers eenvoudig kunnen navigeren en doorzoeken met een zoekmachine (=Google-achtige) interface.

(Vertaald en geïnterpreteerd uit onderstaande bron.)

Categorie: Analyse

 • OLAP - Dit stelt gebruikers in staat om gegevens te analyseren met zeer hoge query-doorlooptijden en dito rekensnelheden om op deze wijze “slicing and dicing” te kunnen doen op datasets. Deze functionaliteit kan worden toegepast op een veelheid aan opslagstructuren, zoals relationele, multi-dimensionale en in-memory vormen.
 • Interactieve visualisatie - Dit verschaft de mogelijkheid om verscheidene aspecten van de gegevens op een efficiëntere wijze te tonen door het gebruik van interactieve afbeeldingen en grafieken in plaats van rijen en kolommen. Na verloop van tijd zal interactieve visualisatie meer mogelijkheden bieden dan “slicing and dicing” voor meer proces georiënteerde BI projecten, waarbij alle belanghebbenden beter in staat zullen zijn om de workflow te begrijpen door deze visueel te presenteren.
 • Voorspellingsmodellen en data mining - Deze functionaliteit stelt organisaties in staat om categorische variabelen te classificeren en continue variabelen te schatten door gebruikmaking van geavanceerde wiskundige technieken. BI ontwikkelaars kunnen modellen voorts eenvoudig integreren in BI rapportages, dashboards en analyses.
 • Scorecards - Gaan een stap verder dan dashboards doordat de metrieken worden afgezet op een strategische kaart die kritische prestatie-indicatoren (kpi's) vergelijkt met strategische doelen. Scorecard-metrieken dienen te worden gekoppeld aan gerelateerde rapporten en informatie om verdere analyse mogelijk te maken. Een scorecard impliceert het gebruik van een prestatie management methodologie zoals Six Sigma of een balance scorecard framework.

Bron: Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, Rita L. Sallam, Bill Hostmann, James Richardson, Andreas Bitterer, 29 januari 2010. Vertaald en geïnterpreteerd door drs. John Geerlings.

Vraag of opmerking

Colofon

Algemene informatie

Citaten
Deze site bevat naast eigen materiaal ook tekst- en beeldcitaten.

Cookies
eQTeam maakt gebruik van cookies om u een optimaal gebruiksgemak te bezorgen op onze website en om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. De daarmee verzamelde gegevens worden door ons niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Indien u onze pagina's bezoekt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de plaatsing van cookies op uw device.

Aanbevolen websites

Onze website
Deze site is gebouwd op basis van een aangepaste en uitgebreide versie van DokuWiki. De layout is responsive, modern vormgegeven, en goed leesbaar op de meeste devices.