Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:content:kb:scope_01:good_project_manager [2015/05/27 13:03] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +====== Wat is een goede project manager? ======
  
 +<WRAP left round ms>
 +Een goede project manager is resultaat-gedreven,​ standvastig en hard-werkend.\\
 +\\
 +Volgens onderstaand artikel zijn dit belangrijkere eigenschappen voor het succesvol afronden van een project door de project manager, dan de zogenaamde //soft skills//.
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Een potentiële CEO ======
 +
 +In het volgende artikel volgt auteur en voormalig president van het //US-based Project Management Institute//,​ Max Wideman, een interessante redenatie. ​
 +
 +Het leiden van een succesvol groot project met veel belanghebbenden en een belangrijke uitkomst is vergelijkbaar met het runnen van een klein bedrijf. Voor de project manager kan dit vervolgens resulteren in een toppositie binnen een bedrijf, zelfs als CEO.
 +
 +Wat maakt nu een project manager succesvol. Hiernaar is volgens Wideman geen onderzoek gedaan, maar naar de karakteristieken van een succesvolle CEO wel. In dit stuk, getiteld //Which CEO Characteristics and Abilities Matter//, door Steven N. Kaplan, Mark M. Klebanov en Morten Sorensen wordt gemeld dat:
 +
 +<​blockquote>​
 +Success and performance are more strongly correlated with execution-type skills than with interpersonal and team-related skills.
 +</​blockquote>​
 +
 +Er dient vermeld te worden dat dit onderzoek alleen betrekking had op CEO's van bedrijven in de Leveraged Buyout (LBO)((LBO'​s zijn veelal private investeringsbedrijven gericht op het overnemen van andere bedrijven met geleend geld bedoeld om na reorganisatie met winst te verkopen.)) en Venture Capital (VC) ((VC's worden in het Nederlands vaak aangeduid als durfkapitalisten.))business.
 +
 +Maar volgens Wideman hebben andere studies soortgelijke karaktereigenschappen aangetoond:
 +
 +<​blockquote>​
 +Success and performance is consistent with other researchers'​ results (in non-CEO contexts) showing that steadfastness - and traits such as unwavering resolve, fanatical drive, and workmanlike diligence - is more important than being a good listener.
 +</​blockquote>​
 +
 +
 +Ondanks dat het onderzoek in //Which CEO Characteristics and Abilities Matter// onder een groep CEO's van specifiek bedrijven is gedaan, is er een sterke overeenkomst met wat management goeroe Peter Drucker zegt over de kwaliteiten van een //​effectieve bestuurder//​ (effective executive).
 +
 +<​blockquote>​
 +The attributes Drucker describes are largely execution-related and appear to correspond well to the "​efficient,"​ "​persistent,"​ "​proactive,"​ "​commitment,"​ and "​analytical"​ skills in this study.
 +</​blockquote>​
 +
 +Indien dit onderzoek maatgevend zou zijn, is één van de conclusies voor Nederland dat het poldermodel op de schop moet. Het is natuurlijk wel goed om te bedenken dat het onderzoek is uitgevoerd bij bedrijven die als hoogste doel hebben: het maken van zoveel mogelijk geld in zo kort mogelijke tijd.
 +
 +Bron: [[http://​www.maxwideman.com/​musings/​senior.htm]],​ Juli 2009
 +
 +Zie ook:\\
 +[[http://​faculty.chicagobooth.edu/​steven.kaplan/​research/​kks%202009.pdf|Presentatie (pdf): Which CEO Characteristics and Abilities Matter?]]\\
 +[[http://​faculty.chicagobooth.edu/​steven.kaplan/​research/​kks.pdf|Artikel (pdf): Which CEO Characteristics and Abilities Matter?]]\\
 +
 +====== Grapje ======
 +Drie kanibalen krijgen een baantje in de bedrijfskantine van een fabriek.
 +
 +Hun nieuwe baas vraagt hen om uitsluitend in de kantine te werken en de andere werknemers niet lastig te vallen.
 +
 +De kanibalen beloven dit plechtig.
 +
 +Na een maand hebben ze een voortgangsgesprek met hun baas, die hen vertelt dat ze goed werk leveren, maar wil weten waar de conciërge is gebleven. ​
 +
 +De kanibalen schudden het hoofd en zeggen niets te weten.
 +
 +Nadat de baas is verdwenen, vraagt de leider van het stel: "wie is die idioot die de conciërge heeft opgegeten?"​
 +
 +Eén van hen steekt een hand op.
 +
 +"​Mafkees",​ zegt de hoofd-kanibaal,​ "de afspraak was dat we alleen project managers zouden opeten zodat niemand het zou merken"​.
 +
 +
 +/*
 +Three cannibals get hired at a factory.
 +
 +They are welcomed to the company and told to go to the cafeteria as long as they don't bother the other workers.
 +
 +The cannibals promise.
 +
 +A month later the boss comes to see them and tells them all they have been doing a great job, but the janitor is missing. He asks if anyone knows anything about this.
 +
 +The cannibals shake their heads no.
 +
 +After the boss leaves the lead cannibal screams at them. "Who is the idiot that ate the janitor?"​
 +
 +One hand slowly rises.
 +
 +"You idiot!",​ says the lead cannibal, "we have been eating the project managers so no one would notice and you go and eat the janitor!"​
 +*/
 +
 +Bron: [[http://​www.brighthub.com/​office/​project-management/​articles/​14022.aspx|Top Five Project Management Jokes]]
 +====== Vraag of opmerking ======
 +[[nl:​composite:​contact|Ik heb een vraag of opmerking over de informatie op deze pagina.]]