Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:content:kb:scope_02:balanced_scorecards [2015/05/27 13:05] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +====== Balanced Scorecards / Performance Dashboards ======
  
 +<WRAP left round ms>​Instrumenten als balanced scorecards of veel gebruikte weergaveformaten als performance dashboards stellen u in staat om in in één oogopslag de effectiviteit en efficiency van uw organisatie op belangrijke deelgebieden te kunnen vaststellen.\\
 +\\
 +Een Balanced Scorecard kan verscheidene verschijningsvormen hebben waarvan het Performance dashboard een bekende zal zijn.\\
 +\\
 +Performance dashboards zijn vaak direct herkenbaar aan de vele stoplichtjes,​ snelheidsmetertjes,​ taart- en/of staafdiagrammen die aangeven hoe het op dat moment gaat met het bedrijf. De grafisch weergegeven prestaties en toestanden geven in een notendop weer hoe het bedrijf scoort op verschillende relevante meetgebieden. Dit vaak in een historisch perspectief.
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Voorbeeld van een performance dashboard ======
 +Een beeld zegt meer dan duizend woorden. ​
 +
 +{{gallery>​all_nl:​example_dashboard.jpg?​600x600&​lightbox}}
 +
 +====== Ontstaan ======
 +Het in 1992 in de Harvard Business Review verschenen artikel van Robert Kaplan en David Norton getiteld //The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance//​ vestigde veel aandacht op de door hen ontwikkelde methode. In 1996 leidde dit tot een bestseller genaamd //The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action//.
 +
 +De kern van hun betoog is dat financiële cijfers iets zeggen over de toestand van een organisatie in het verleden, maar weinig over de toekomstige. In de visie van Kaplan en Norton dient een organisatie cijfers te verzamelen, werkend vanuit 4 perspectieven:​
 +  * Financieel;
 +  * Klantgericht;​
 +  * Interne processen;
 +  * Leer- en innovatievermogen.
 +
 +
 +
 +De balanced scorecard helpt managers om hun organisatie te bekijken vanuit het bovengenoemde financiële perspectief en de 3 operationele perspectieven en daarmee strategisch belangrijke vragen te beantwoorden,​ zoals: ​
 +  * Hoe zien klanten ons? 
 +  * Waar moeten we goed in zijn?
 +  * Hoe en waar kunnen we onze prestaties verbeteren?
 +  * Hoe denken aandeelhouders over ons bedrijf?
 +
 +Organisaties die een balanced scorecard hebben geïmplementeerd (of een afgeslankte versie zoals een performance dashboard) zouden beter en sneller in staat zijn om te reageren op de markt en de concurrentie. Kaplan en Norton brachten na hun eerste boek nog drie andere boeken uit waarin zij hun ervaringen met dit instrument in profit en non-profit organisaties beschreven.
 +
 +====== Grafisch weergeven van de essentie ======
 +Door de prestaties en toestanden als een verzameling metertjes weer te geven is de analogie met een auto-dashboard duidelijk. De autobestuurder ziet terwijl hij of zij rijdt in één oogopslag de belangrijkste prestaties en toestanden van de auto: de snelheid, het toerental van de motor, de stand van de brandstoftank en de temperatuur van het koelwater. Details worden achterwege gelaten, want zijn niet relevant voor de bestuurder van een rijdende auto.
 +
 +====== Interessante links ======
 +  * [[http://​www.dashboardinsight.com/​articles/​digital-dashboards/​building-dashboards/​best-practices-for-building-digital-dashboards.aspx|Best Practices for Building Digital Dashboards]]
 +
 +====== Vraag of opmerking ======
 +[[nl:​composite:​contact|Ik heb een vraag of opmerking over de informatie op deze pagina.]]