Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:content:kb:scope_02:business_intelligence [2015/05/28 08:24] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +====== Business Intelligence ======
 +
 +<WRAP left round ms>
 +//Business Intelligence//​ wordt door het gerenommeerde onderzoeksbureau Gartner Group gedefinieerd als het proces om gegevens in informatie te transformeren en deze door analyse en interpretatie om te vormen tot kennis teneinde hiermee strategisch voordeel te verkrijgen. Dit deelgebied is midden jaren 1990 ontstaan doordat veel managers beseften dat binnen hun bedrijf enorme hoeveelheden gegevens werden geregistreerd,​ maar dat over slechts beperkte beslissingsinformatie werd beschikt.\\
 +\\
 +
 +In een breder verband is Business Intelligence het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren,​ alvorens deze te analyseren en de daarmee opgedane kennis tijdens besluitvormingsprocessen toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. ​
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Beginfase ======
 +De Gartner Group definieerde het als volgt in 1996 ...
 +<​blockquote>​
 +Om op basis van accurate en actuele informatie gedegen zakelijke beslissingen te nemen is meer dan intuïtie nodig. Data analyse-, rapportage- en opvraag-tools kunnen zakelijke gebruikers ondersteunen bij het doorkruisen van een zee aan gegevens om hieruit waardevolle informatie te destilleren. Vandaag de dag vallen dit soort tools in een categorie die we //Business Intelligence//​ noemen.
 +</​blockquote>​
 +(Gartner'​s [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​nsidx_def_busii_gartner|Engelstalige definitie]].)
 +
 +Kort en goed kan de kreet //Business Intelligence//​ zoals hierboven omschreven, vertaald worden met \\
 +**kennisvergaring over de bedrijfsvoering**. ​
 +
 +Business Intelligence (BI) kan echter ook breder worden gezien. BI is dan het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren,​ analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis tijdens besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. ​
 +
 +IT speelt uiteraard een belangrijke rol zowel bij het verzamelen van data uit vaak meerdere systemen, bij het opschonen en het integreren ervan en bij het verspreiden van resulterende informatie binnen de organisatie. ​
 +
 +
 +====== Tegenwoordig ======
 +
 +Tien jaar later in 2006 zegt de Gartner Group
 +<​blockquote>​
 +Het begrijpen van de indicatoren en doelstellingen van een organisatie vormen de hoeksteen voor een succesvol BI-initiatief. Maar veel organisaties lopen echter het risico op een mislukking door zich te veel op de technologie te concentreren.
 +</​blockquote>​
 +
 +Bron: [[http://​www.digimedia.be/​nl/​article.php?​id_act=2494|Business Intelligence:​ een goede raad van Gartner: denk aan business, niet aan technologie]]
 +
 +Business Intelligence betekent veel meer dan het verspreiden van informatie in de vorm van rapportages,​ queries en on-line analyses, zodat topmanagers betere beslissingen kunnen nemen. Het gaat om het verkrijgen van een brede business-impact,​ positieve veranderingen en betere prestaties bij verschillende groepen werknemers, naast het ondersteunen van de processen, de toepassingen,​ de organisatie en de technologie die dit mogelijk maken. De beste organisaties kijken naar de doelstellingen en hanteren een businessgerichte methode om hun aanpak met betrekking tot het personeel, de processen, technologie en/of dienstenstrategie te bepalen en te verfijnen.
 +
 +Tegenwoordig is de kreet //Business Intelligence//​ echter niet langer onderscheidend genoeg, dus ziet men allerlei varianten onstaan zoals bijvoorbeeld //​Enterprise Intelligence//,​ //Marketing Intelligence//​ en //Industry Intelligence//​. De betekenis van deze vakgebieden laat zich raden.
 +
 +Zoals te verwachten viel, is er na web 2.0 sinds enige tijd ook Business Intelligence 2.0. 
 +<​blockquote>​Het nieuwe tijdperk van Business Intelligence,​ waarin we ons overigens al bevinden, gaat veel verder dan gegevens en rapportering. BI wordt steeds meer pro-actief, real-time, operationeel,​ geïntegreerd met het bedrijfsproces en strekt zich uit tot buiten de grenzen van de organisatie. Om een brede inzetbaarheid te bewerkstelligen en BI uit het rapportagehoekje te krijgen, moeten eenvoudige en persoonlijke analyse-tools voorzien van een minimale instalatie tegen lage kosten verkregen kunnen worden.
 +</​blockquote>​
 +
 +
 +Bron: [[http://​www.intelligententerprise.com/​print_article.jhtml?​articleID=197002610&​articleID=197002610|IntelligentEnterprise : Business Intelligence 2.0: Simpler, More Accessible, Inevitable]]\\
 +\\
 +
 +In 2008 is de gehele Business Intelligence software-markt gegroeid met 22%! Volgens de toonaangevende Gartner Group is dit een bewijs dat veel bedrijven BI zien als een goede investering in slechte economische tijden.
 +
 +Gartner includeerde de verkopen van Business Intelligence platformen of suites, analytische applicaties en [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​business_performance_management|performance management]] software.
 +
 +/*Worldwide sales of business intelligence software grew a hearty 22% in 2008, according to Gartner, proving that many companies see BI as a good investment during tough economic times.
 +
 +Gartner included sales of BI platforms (or suites), analytic applications,​ and performance management software in its analysis.*/
 +
 +Bron:  [[http://​www.informationweek.com/​news/​business_intelligence/​analytics/​showArticle.jhtml?​articleID=217800991|BI Market Grows 22% In Tough Economy]] (12 juni 2009)
 +
 +====== Toekomst ======
 +De markt voor Business Intelligence is nog steeds groeiende. Tot vlak voor de kredietcrisis waren de verwachtingen dat BI tot 2012 met 12 procent per jaar zou groeien. Begin 2009 nuanceerde Gartner dit echter door te melden dat er weliswaar groei zou zijn, maar dat de omzetgroei bij grote BI-leveranciers ten einde is. Als oorzaken noemden ze:
 +  * steeds meer kleinere partijen begeven zich op de markt
 +  * BI-toepassingen zijn deels geïntegreerd in software als e-mail en spreadsheets
 +  * en goedkope Web 2.0-toepassing worden ingezet als BI-tool
 +
 +Ook stelde de Gartner Group vast dat veel BI-toepassingen al geïntegreerd zijn in bestaande softwarepakketten waardoor het niet nodig is aparte BI-producten aan te schaffen. Dat relativeert de groei van dit ICT-deelgebied dat tot voor kort alleen maar werd gekenmerkt door steeds grotere verwachtingen en forse groeicijfers. ​
 +
 +Ondanks het bovenstaande is aan de aanbodkant de markt echter enigszins geconsolideerd. De grote spelers SAP (inclusief het overgenomen Business Objects), Oracle, IBM en Microsoft bepalen het speelveld van grote bedrijven. Aan de vraagkant ontstaat ruimte voor een nuchtere blik op de noodzaak van BI en aandacht voor al langer bestaande BI-tools. Ook mislukkingen in BI-processen zorgen voor terughoudendheid. Waarbij de belangrijkste oorzaak voor falende BI-processen overigens ligt bij mensen, niet bij de techniek.
 +
 +Bron: [[http://​www.infoworld.nl/​web/​Artikel/​Wat-is-Business-Intelligence2.htm|Wat is Business Intelligence?​]]
 +====== Business Intelligence tools ======
 +
 +Zoals verwacht en uit het bovenstaande reeds bleek, is niet de gebruikte tool doorslaggevend voor het succes, maar de aanpak van het Business Intelligence project idealiter leidend tot een Business Intelligence Competence Center. ​
 +
 +Belangrijk is uiteraard wel dat een BI-tool voldoende functionaliteit biedt om goede Business Intelligence toepassingen te ontwikkelen. Deze zorgen ervoor dat informatie sneller beschikbaar is, meer samenhang vertoont, inzicht geeft in oorzaak en gevolg, eenduidige rapporten kan opleveren maar wel flexibel van formaat. ​
 +
 +eQTeam heeft ervaring met de onderstaande goede BI-tools:
 +  * [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​business_objects|SAP/​Business Objects]]
 +  * [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​oracle_business_intelligence|Oracle Business Intelligence]]
 +  * [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​microsoft_business_intelligence|Microsoft Business Intelligence]]
 +\\
 +Zoals elk jaar heeft Gartner ook voor 2010 een //Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms// opgesteld. Samengevat komt het onderzoek erop neer dat in 2009 de mega-leveranciers 2/3 van de BI-markt in handen hebben, maar dat ongeduldige bedrijven steeds meer richting BI platformen kijken van kleine, innovatieve specifieke BI aanbieders. Dit om behoeften op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en snelle ROI te vervullen die niet door grote aanbieders worden geboden.
 +
 +Bron: Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, Rita L. Sallam, Bill Hostmann, James Richardson, Andreas Bitterer, 29 januari 2010
 +
 +In hetzelfde artikel staat beschreven aan welke eisen een [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​gartners_biplatform_definition_2010|Business Intelligence platform]] volgens Gartner moet voldoen.
 +
 +====== Interessante links ======
 +[[http://​www.computerwoche.de/​software/​bi-ecm/​1854882/​|Kritik von Gartner: Unternehmen setzen Business Intelligence planlos ein]]
 +
 +====== Vraag of opmerking ======
 +[[nl:​composite:​contact|Ik heb een vraag of opmerking over de informatie op deze pagina.]]