Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:content:kb:scope_02:what_is_mis [2015/05/28 08:25] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +====== Wat is een Management Informatie Systeem? ======
 +
 +<WRAP left round ms>
 +Eenvoudig geformuleerd is een Management Informatie Systeem een systeem dat ondersteunt bij beslissingsprocessen. Het zorgt ervoor dat //informed decisions// kunnen worden genomen.\\
 +\\
 +Tegenwoordig klinkt de naam Management Informatie Systeem voor veel bedrijven ouderwets. Liever spreekt men over een Business Intelligence systeem.\\
 +\\
 +De kreet [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​business_intelligence|Business Intelligence]],​ vertaald als  __kennisvergaring__ van de bedrijfsvoering,​ zou namelijk een stapje verder gaan dan __informatieverwerken__. Een BI-systeem stelt de gebruiker in staat om op basis van veel informatie die in verschillende formaten op verschillende aggregatieniveaus kan worden getoond zijn of haar kennisniveau te vergroten om betere beslissingen te nemen.
 +</​WRAP>​
 +
 +====== Wat is informatie? ======
 +Een mooie en eenvoudige definitie van informatie is de volgende:
 +
 +<​blockquote>​Gegevens die betekenis hebben of nuttig zijn voor de persoon die ze ontvangt
 +
 +<​cite>​Bron:​ Management Informatiesystemen,​ Davis en Olson, 1985 (vertaald 1987), Blz.10</​cite>​
 +</​blockquote>​
 +
 +Volgens deze definitie:
 +  - bestaat betekenisloze of nutteloze informatie voor een ontvanger dus niet
 +  - kan een bepaalde groep gegevens voor de één meer informatie bevatten dan voor de ander
 +  - kan het presentatieformaat van de gegevens bepalend zijn voor de informatiewaarde
 +  - kan het tijdstip en de plaats van beschikbaarheid van de gegevens bepalen of iets informatie is of niet
 +
 +Opmerkingen 1 en 2 hebben te maken met het soort gegevens, terwijl 3 en 4 over vorm en distributie gaan. Verschillende presentatieformaten op het juiste tijdstip en de juiste plaats kunnen in deze tijd van snel internet en fraaie grafische tools veel eenvoudiger worden gerealiseerd dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden.
 +
 +====== Wat is management informatie? ======
 +
 +Management informatie is informatie bedoeld voor een manager om sturing te geven aan processen binnen de aandachtsgebieden waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Of anders geformuleerd,​ management informatie is die informatie die ondersteunt bij beslissingsprocessen en leidt tot, zoals Engelstaligen dit zo fraai zeggen, //informed decisions//​.
 +
 +Een aardige definitie van een Management Informatie Systeem is: 
 +<​blockquote>​
 +Informatiesysteem om gegevens uit de onderliggende beheersystemen van de bedrijfsvoering op een zinvolle manier te consolideren en te vertalen naar bruikbare managementinformatie.
 +
 +<​cite>​Bron:​ [[http://​www.logistiek.nl/​woordenlijst/​id446-MIS_management_information_system.html]]</​cite>​
 +</​blockquote>​
 +
 +<​cite>​Bron:​ [[http://​www.logistiek.nl/​woordenlijst/​id446-MIS_management_information_system.html]]</​cite>​
 +
 +====== MIS is uit, BI is in ======
 +
 +Maar was 15 à 20 jaar geleden een Management Informatie Systeem (MIS) nog een //soort// geautomatiseerd systeem, tegenwoordig is een MIS één van de verschillende soorten Business Intelligence systemen die er zijn. Althans, dat zeggen Laudon en Laudon:
 +
 +<​blockquote>​
 +Management informatie systemen ondersteunen bij de functies planning, controle en besluitvorming op het management niveau.
 +
 +<​cite>​Bron:​ Management Information Systems, Laudon & Laudon, ninth edition, 2006</​cite>​
 +</​blockquote>​
 +
 +
 +Een Business Intelligence systeem is een veelomvattender begrip volgens dezelfde schrijvers: ​
 +<​blockquote>​
 +Business intelligence systemen voorzien bedrijven van de mogelijkheden om massa'​s aan informatie te verzamelen, om kennis van de bedrijfsvoering op te bouwen en om het gedrag omtrent besluitvorming zodanig te wijzigen dat winstmaximalisatie en andere bedrijfsdoelstellingen beter worden nagestreefd. ​
 +</​blockquote>​
 +
 +
 +====== Business Intelligence helpt bedrijven uit de recessie! ======
 +
 +Volgens het onderstaande artikel kan een goed [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​business_intelligence|Business Intelligence]] systeem een bedrijf zelfs uit de recessie helpen.
 +
 +<​blockquote>​
 +"​Business Intelligence is ontworpen om het besluitvormingsproces te ondersteunen"​ zegt Schwenk [senior analist bij Ovum's software divisie]. "​Indien het goed wordt gebruikt en goed is geïmplementeerd loodst het bedrijven door de economische storm."​
 +
 +<​cite>​Bron:​ [[http://​www.computerweekly.com/​Articles/​2009/​07/​30/​237111/​using-business-intelligence-to-steer-through-the-recession.htm]],​ 30 juli 2009</​cite>​
 +</​blockquote>​
 +
 +In hetzelfde artikel constateert deze senior analist een interessante ontwikkeling. Namelijk dat Business Intelligence tools niet langer het exclusieve domein zijn van managers en andere belangrijke beslissers. De tools worden steeds meer verspreid door de gehele organisatie. Voor call centres heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een verbetering van de klantenservice,​ omdat meer on-line beschikbare informatie leidt tot minder vragen en snellere antwoorden.
 +
 +====== Vraag of opmerking ======
 +[[nl:​composite:​contact|Ik heb een vraag of opmerking over de informatie op deze pagina.]]