Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:content:kb:scope_02:business_performance_management [2015/05/28 08:25] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +/*live*/
 +====== Business Performance Management ======
 +
 +<WRAP left round ms>
 +Business performance management (BPM) (ook wel Corporate performance management genoemd en ontstaan in 2001) is het geheel van processen, methodologieën,​ metrieken en systemen nodig voor het meten en optimaliseren van de prestaties van organisaties. Het vormt een raamwerk voor het analyseren, organiseren en automatiseren van bedrijfsmethodologieën,​ meetwaarden,​ processen en systemen die verantwoordelijk zijn voor de bedijfsprestaties. \\
 +\\
 +
 +BPM is vergelijkbaar met de implementatie van een [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​balanced_scorecards|Balanced Scorecard]] (geïntroduceerd door Kaplan en Norton in 1996).
 +</​WRAP>​
 +
 +/*
 +Business performance management (BPM) (or Corporate performance management, Enterprise performance management, Operational performance management, Business performance optimization) consists of a set of processes that help organizations optimize their business performance. It provides a framework for organizing, automating and analyzing business methodologies,​ metrics, processes and systems that drive business performance.[
 +...
 +*/
 +
 +====== Objectief meetbare resultaten ======
 +
 +Business performance management (of eigenlijk Corporate performance management) werd door Gartner in 2001 gedefinieerd als //all of the processes, methodologies,​ metrics and systems needed to measure and manage the performance of an organization//​. ​
 +
 +De beste vertaling van het woord metric in dit verband is metriek((Bron:​ [[http://​www.computable.nl/​artikel/​ict_topics/​development/​1378172/​1277180/​metriek-als-hulpmiddel.html#​ixzz0MYxdjvY7]] )). Een metriek is dan een objectief meetbare grootheid voor het meten van resultaten. ​
 +
 +Door BPM toe te passen worden processen overzichtelijker en worden resultaten objectief meetbaar gemaakt. Dit geldt voor processen en indirect voor het personeel. Zodra resultaten meetbaar en inzichtelijk zijn, kan tussentijds bijgestuurd worden.
 +
 +Het focussen op processen zoals planning en prognotisering draagt bij aan het behalen van de gestelde bedrijfsdoelstellingen. Verder ondersteunt BPM de organisatie om efficiënt gebruik te maken van haar financiële en materiële bronnen en hun human resources.
 +
 +Business performance management geeft antwoord op vragen als:
 +  * Welke strategie is toepasbaar binnen een organisatie?​
 +  * Wat zijn succes en faalfactoren?​
 +  * Hoe is het commitment op de werkvloer?
 +
 +====== KPI's ======
 +Het oorspronkelijk Engelse acroniem KPI staat voor //Key Performance Indicators//​. In het Nederlands wordt de term vaak vertaald met //Kritische Succesfactoren//​ of, beter passend bij het acroniem, met //Kritische Prestatie Indicatoren//​.\\
 +
 +Het vaststellen van KPI's is een onderdeel van een BPM implementatietraject:​ wat en hoe moet er gemeten worden. Welke indicatoren zijn er voor welke te meten prestaties.\\
 +
 +Door de KPI's in de vorm van meterjes als een dashboard weer te geven is de analogie met een auto-dashboard snel gemaakt. De bestuurder ziet terwijl hij of zij rijdt in één oogopslag de belangrijkste prestaties en toestanden van de auto: de snelheid, het toerental van de motor, de stand van de brandstoftank en de temperatuur van het koelwater. ​
 +
 +Een techniek die gebruikt wordt om key performance indicatoren overzichtelijk weer te geven zijn [[:​nl:​content:​kb:​scope_02:​balanced_scorecards#​voorbeeld_van_een_performance_dashboard|Performance Dashboards]].
 +
 +====== Vraag of opmerking ======
 +[[nl:​composite:​contact|Ik heb een vraag of opmerking over de informatie op deze pagina.]]